...:: YURTİÇİ İRTİBAT NOKTALARI ::...
  Siber Suçlar Sözleşmesi 7/24 İrtibat Noktası
Kuruluş amacına uygun olarak merkez 7/24 irtibat noktası olarak siber suçlar sözleşmesi gereğince yapılacak talepleri incelemek ve ilgili Savcılık veya İçişleri Bakanlığına iletecektir. Benzer şekilde adlî makamlarımızdan gelen taleplerde ilgili ülke adlî makamlarına iletmek üzere gerekli işlemleri yürütecektir.
 
Eurojust-EJN İrtibat Noktası
Halen Avrupa Birliği içerisinde yer alan Eurojust ve EJN kurumları nezdinde Genel Müdürlüğümüzden ve AB Genel Müdürlüğünden irtibat noktası olarak 5 kişi görev yapmaktadır. Bu kurumlara üye diğer ülke irtibat noktaları ile karşılıklı olarak adlî yardımlaşma taleplerinin akıbetleri takip edilecek  veya belirli konularda görüş ve önerilerde bulunulacaktır. 

Merkez vasıtasıyla gelen talepler koordinasyon içerisinde cevaplandırılabileceği gibi bizden giden taleplerde takip edilebilecektir.
SELEC-SeepagEJN İrtibat Noktası

Halen Balkan ülkeleri arasında adli alanda işbirliğini geliştirmek ve sınıraşan suçlara karşı etkili mücadele vermek üzere kurulan SELEC ve Seepag kurumları ile ilişkileri yürütmek üzere Daire Başkanı ve 3 Tetkik Hâkimi görev yapmaktadır. Bu kurumlara üye diğer ülke irtibat noktaları ile karşılıklı olarak adlî yardımlaşma taleplerinin akıbetleri takip edilmesi ve belirli konularda görüş ve önerilerde bulunulması faaliyetleri yürütülmektedir.

Merkez vasıtasıyla gelen talepler koordinasyon içerisinde cevaplandırılabileceği gibi bizden giden taleplerde takip edilebilecektir.

 
Önemli Adlî Yardımlaşma Evrakının Takibi
Adlî yardımlaşmada bazı dosyalar suçun niteliği, failin kimliği veya basına konu olması nedeniyle diğerlerinden ayrışmakta ve özel olarak takibi gerekmektedir. Mevcut iş yoğunluğu nedeniyle bu dosyaların takibi zorlaşmaktadır. Ayrıca bu konularda gerektiği takdirde adlî makamlarımız ile yakın işbirliği ile çalışmak ve evrak yabancı makamlara iletildikten sonra akıbetine ilişkin olarak yabancı adlî makamlar ile yakın temas sağlamak suretiyle evrakın takibi sürdürülebilecektir.
 
Sınıraşan Suçlara İlişkin Veriler Toplamak

Elde edilen istatistikler çerçevesinde adlî yardımlaşmaya ilişkin uygulamalar ve mevzuat konusunda yeni çalışmalar yapılması, sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesinde değerlendirilecektir.

Ayrıca, müstakilen bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen adlî yardımlaşmalar (Ör: Uyuşturucu, terör, kara para, yolsuzluk vb.)  konusunda önemine binaen uluslararası alanda seminer, konferans ve değişik toplantılar gerçekleştirilmekte bu toplantılarda istatistik ve örnek olaylara ilişkin tecrübeler paylaşılmaktadır.  


UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.