İdari İşler Şube Müdürlüğü

PERSONEL VE İDARİ İŞLER BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Personel ve İdari İşler Bürosu Görevleri;

 • Personel işlemlerini yürütür, (Atama ve izin ile ilgili tüm iş ve işlemler)
   
 • Emeklilik işlemleri ve personelin özlük işlerini yürütmek, fazla mesai almaya hak eden personelin yazışmalarını yapar,
   
 • Bakanlığımız servislerinden yararlanamayan personele EGO otobüs kartlarının sağlanması ile ilgili yazışmalar ile UYAP1-DYS ile ilgili yazışmalar yapar,
   
 • Genel Müdürlüğümüze yanlış gelen evrakın ilgili birime intikalinin yapıldığı yazışmaları yapar,
   
 • Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu katların  bakım ve tamiratı ile ilgili iş ve işlemleri yapar, yaptırır,

Genel Müdürlüğümüze gelen veya giden yazıların tercümesinin yaptırılmasını sağlar.

Personel ve İdari İşler Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 memurdan oluşmaktadır.
 

BÜTÇE VE MALİ İŞLER BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Bütçe ve Mali İşler Bürosu;

 • Her yıl Genel Müdürlüğümüz Bütçesinin bütçe teklifini hazırlar,
   
 • Bütçe uygulama işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar,
   
 • Personelin maaş ve mesai ödemelerini yapar,
   
 • Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara ait üyelik aidatlarının ödemelerini yapar,
   
 • Temsil, tören giderleri ile ilgili satınalma işlemlerini yapar,
   
 • Genel Müdürlüğümüzün her türlü satınalma işlemlerini yürütür,
   
 • Genel Müdürlüğümüzde görevli personelin harcırah işlemlerini yapar,
   
 • Genel Müdürlüğümüze ait demirbaş malzemelerin, kayıt, zimmet, devir, hurdaya ayırma işlemlerini yapar ve bunlara ait kayıt işlemlerini düzenler,
   
 • Birimlerin kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını dağıtır,
   
 • Makam tarafından verilen diğer işleri yapar.

Bütçe ve Mali İşler Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü yönetiminde 4 memurdan oluşmaktadır.
 

BİLGİ İŞLEM BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Bürosu Görevleri;

 • UYAP ve DYS ile ilgili tüm yazışmaları yapar,
   
 • Genel Müdürlüğümüzde kullanılan donanımlarda meydana gelebilecek basit sorunları giderir,
   
 • Çözülemeyen arızaların Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden teknik personele bildirilerek koordineli çalışılmasını sağlar.

Bilgi İşlem Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 3 memurdan oluşmaktadır.
 

TERCÜME BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Tercüme Bürosu Görevleri;

 • Yazılı evrakın tercümesini yapmak,
   
 • Heyet görüşmelerinde ardıl tercüme yapmak,
   
 • Adli yardımlaşma evrakının kontrolünü yapmak,
   

Tercüme Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü yönetiminde 19 Tercümandan oluşmaktadır. (İnsan Hakları 10 - Hukuk Ceza 5 - Sözleşmeler4)
 

GELEN EVRAK BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Gelen Evrak Bürosu Görevleri; 

Savcılıklar ve Dış temsilciliklerden (Diğer Bakanlıklara, Konsolosluklara ve Büyükelçiliklere) Genel Müdürlüğümüze intikal eden tüm  yazışmaların ilgili bürolara fiziki ve sanal ortamda iletilmesi görevini ifa etmektedir.

Gelen Evrak Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde,  1 Şube Müdürü ve 1 şef yönetiminde 7 Memurdan oluşmaktadır.

 

GİDEN EVRAK BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Giden Evrak Bürosu Görevleri; 

Genel Müdürlüğümüzde faaliyet gösteren bürolardan Savcılıklara ve Dış temsilciliklere (Diğer Bakanlıklara, Konsolosluklara ve Büyükelçiliklere) yapılan tüm yazışmaların ilgili yerlere iletilmesi görevini ifa etmektedir.

Giden Evrak Bürosu Kadrosu; 

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 şef yönetiminde 6 Memurdan oluşmaktadır.