Proje ve Protokol Bürosu

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM MASASI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Masasının Görevleri;

-Kamunun bilgilendirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

-Genel Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki meclis soru önergelerinin cevaplandırılması,

-Genel Müdürlüğümüz Faaliyet raporlarının hazırlanması, 

-Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlere ve toplantılara ilişkin Salı ve Cuma günleri Müsteşarlık Makamına rapor sunulması,

-Bakanlığımızın diğer Birimlerinden ve dış kurumlardan istenilen görüş yazılarının cevaplandırılması,

-Yönetmelik, Tüzük ve Kanun Tasarıları hakkında görüş bildirilmesi,

-BİMER ve bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması,

-Yazılı ve görsel medyada görev alanımıza giren hususları takip ederek ilgililerin bilgilendirilmesi ve bilgi notlarının ilgili makama arz edilmesi,

-AB ilerleme raporu ve diğer uluslararası raporlarda Genel Müdürlük görev alanına giren hususların raporlanmasının sağlanması,

-Web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile kurumumuz faaliyetlerinin tanıtılması,

- Bülten ve broşür hazırlayarak kurumumuz faaliyetlerinin tanıtılması şeklinde sayılmaktadır.

 

PROTOKOL MASASI

Toplantı Organizasyon Masası Kurum içi, yurt içi kurumlar arası toplantılar, seminer, çalıştay vb. organizasyon hazırlık ve toplantıların organizasyonunu yapmaktadır.

-Yabancı ülke heyetlerin ülkemizde ağırlanması, 

-Ülkemiz heyetlerinin yabancı ülkeleri ziyaretlerine ilişkin hazırlıkların yürütülmesi, 

-Uluslararası kuruluşlar çalışma ve toplantılarına katılacakların ziyaretlerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi şeklinde sayılmaktadır.

 

PROJE MASASI

Proje Hazırlama Masası proje ihtiyaçlarını tespit etmekte, proje fişleri hazırlamakta, projeler için finans kaynakları araştırmaktadır.

Proje Takip Masası devam eden projeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmaktadır.

Proje-Protokol Bürosu Kadrosu;

 Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 şef yönetiminde 6 memurdan oluşmaktadır.