Araştırma Birimleri

ULUSLARARASI HUKUK ARAŞTIRMA MERKEZİ

Uluslararası Hukuk Araştırma Merkezi (UHAMER) Uluslararası Hukuk alanında Bakanlık görev alanına giren hususlarda uygulamaya esas bilgi ve belgelerin araştırılması, mukayeseli hukuk çalışmalarının yapılması, yabancı kaynakların tercüme edilmesi, kamuoyunu ilgilendiren hususların yayımlanması konularında faaliyet göstermek üzere 2012 yılında kurulmuştur.

UHAMER benzer nitelikteki araştırma kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kurumları ile ortak çalışma yürütebilecektir.
2012 yılı itibariyle UHAMER ilk çalışmalarını kendi web sitesinde terör, siber suç, uluslar arası nafaka alacakları ve çocuk hukuku alanlarında yayımlamıştır.

Türk Hukuk Sistemini yabancılara tanıtmak amacıyla “The Judicial System of Turkey” isimli bir broşür yayımlamıştır.


KÜTÜPHANE

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kütüphanemize son yıllarda kitap hazinesini genişleterek ulusal ve uluslararası birçok konuda değişik ülke dillerinden (Özellikle Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca vb.) hukuki  ve cezai konularda güncel kitaplar kazandırılmıştır. Kütüphanemiz tüm kurum personeline açık tutulmakta olup personelimiz bu kitaplardan ve okuma salonumuzdan  faydalanabilmektedir.

Kütüphane için bir personel görevlendirilmiş olup, ilgili personel kitap listeleri ve ilgili mevzuat araştırması çalışmalarına bir şube müdürünün gözetiminde devam etmektedir.
 

MÜTALAA VE GÖRÜŞ BÜROSU

Uluslararası Hukuk  ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bürolarından olan Mütalaa ve görüş bürosu Yerel mahkemeler ve diğer kurumlardan gelen; vasi tayini, ülkeler arası karşılıklılık, tanıma ve tenfiz, evlat edinme, vatandaş dilekçeleri, veraset, mütekabiliyet, apostil, teminattan muafiyet, mevzuat talebi, vesayet, taşınmaz mal edinimi, tereke teslimi, tazminat davaları, alacak, icra takipleri, hukuki konularda ikili ve çok taraflı bilgi talepleri, şahsi başvurular ve bu konularla ilgili her türlü görüş ve bilgi taleplerine cevap vermektedir. 
Ayrıca hukuki konularda ülke  mevzuatlarını derleyerek konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin fiziki ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir. 
Mütalaa ve Görüş Bürosu Kadrosu;
 1 Müdürün denetiminde 4 memurdan oluşmaktadır.