Vizyon

Genel Müdürlüğümüzün vizyonu, “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi temelinde ve insan haklarına saygı çerçevesinde; adalet hizmetlerinin hızlı, adil, etkin ve güvenilir bir şekilde sunulmasını temin için, özel hukuk meselelerinde ve cezai konularda uluslararası adli işbirliği ile ülkelerle ve uluslararası kurumlarla halen yürütülen ve gelecekte tesis edilecek olan işbirliği ilişkilerini, mevzuatla kendisine tanınan görev ve yetki sınırları içerisinde, en yetkin şekilde yerine getirmek suretiyle derinleştirmek ve genişletmek ve böylelikle bütün yeryüzünün adaletözgürlük ve güvenlik alanına dönüşmesine katkı sunmaktır.