:::Ülkemiz ile ABD Merkezî Makamı Arasında Gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti :::

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Çocuk Kaçırma Bürosu yetkilisi Sayın Lisa Vogel başkanlığında, anılan Büro yetkilisi Sayın David Berger, ABD Başkonsolosu Sayın Patrick Walsh, ABD Başkonsolos Yardımcısı Sayın Valerie Chittenden ve ABD Konsolos Yardımcısı Ehren Schimmel ile ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Uzmanları Sayın Fatih Şişli ve Aylin Tığlıoğlu'ndan oluşan heyet; 04/09/2014 tarihinde "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi" kapsamında Ülkemiz adına Merkezî Makam görevini yerine getiren Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir.

Konuk heyet ile Genel Müdürlüğümüzde ikili ve teknik düzeyde görüşmeler yapılmıştır.

Görüşmelere, Genel Müdürlüğümüz adına Genel Müdür Yardımcımız Sayın Harun Mert, Daire Başkanımız Sayın Dr.Gonca Gülfem Bozdağ, Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimleri Çiğdem Öngeç Pekkaya ve Yetkin Ergün ile Mütercim Gönenç İnal katılmışlardır.

Konuk heyete, "Uluslararası Lahey Hakimler Ağına Hâkim Atanması" konusunda Türkiye tarafından atılan adımlar ile "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi" kapsamında iç mevuzatımız hakkında brifing verilmiş; ayrıca, söz konusu Sözleşmenin amacına uygun ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik her iki Ülke Merkezî Makamınca atılan adımlar ile bu Merkezî Makamlar nezdinde Sözleşmenin uygulanmasına yönelik takip edilen bazı dosyalar hakkında güncel bilgi ve belge paylaşımında bulunulmuştur.

Oldukça samimi ve dostane bir ortamda geçen görüşmelerde; Sözleşmenin uygulanmasına yönelik iki Ülke arasındaki mevcut işbirliğinin taşıdığı önem vurgulanarak; iki Merkezî Makam arasındaki iletişimin olumlu yönde geliştirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.

.

.

 
   
   
   
   
   
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.