:::CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞBİRLİĞİ KANUNU TBMM'DE KABUL EDİLDİ:::

Bakanlığımız tarafından hazırlanan Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı, 23 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk örnekleri ve Ülkemiz ihtiyaçları ışığında hazırlanan ve kabul edilen Yasada, ulusal ve uluslararası düzeyde işlenen suçlarla etkin mücadele edilmesini, suçluların yargılanmasını ve cezalarının infazını sağlamak üzere gerçekleştirilecek uluslararası adlî işbirliğinin usul ve esasları belirlenmektedir.

Adlî yardımlaşma, suçluların iadesi, soruşturma ve kovuşturmanın devri, infazın devri ve hükümlülerin nakli konularını kapsayan Yasayla, cezaî konularda uluslararası adlî işbirliği alanında taraf olduğumuz milletlerarası andlaşma hükümlerinin iç hukukta uygulanmasının kolaylaştırılması ve konuyla ilgili dağınık mevzuat hükümlerinin bir araya toplanarak uygulayıcılara yol gösterilmesi amaçlanmakta, bunun yanında, soruşturma veya kovuşturmanın devri ile rızaya dayalı iade usulü gibi mevzuatımızda daha önce düzenlenmemiş uluslararası adlî işbirliği müesseselerine yer verilerek, bu konulara ilişkin mevzuat ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Yasa metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6706.html

 
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.