:::ALMANYA FEDERAL BAŞSAVCISI SAYIN DR. PETER FRANK VE BERABERİNDEKİ HEYETİN BAKANLIĞIMIZI ZİYARETİ :::

Bakanlığımız Ek Bina Konferans Salonunda, 11 Şubat 2016 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz yöneticileri, tetkik hâkimleri, uzman yardımcıları ve diğer davetlilerin katılımıyla, Uluslararası Çocuk Kaçırma Hukuku Semineri gerçekleştirilmiştir.

İki oturum hâlinde gerçekleşen Seminerin ilk oturumuna, Genel Müdür Yardımcımız Faris Karak moderatörlük yapmıştır. Bu bölümde Tetkik Hâkimi Çiğdem Öngeç Pekkaya tarafından "Uluslararası Çocuk Kaçırma Mevzuatı ve Ülkemiz Uygulamasında İzlenen Süreç"; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş tarafından "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin Türk Hukukuna Etkisi, Türkiye'deki İşleyişi ve Bu Kapsamda Merkezî Makamın Önemi" ve Tetkik Hâkimi Yetkin Ergün tarafından "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Talepler Bakımından Karşılaşılan Sorunlar ile Özel Önem Taşıyan Hususlar" konulu sunumlar yapılmıştır.

Daire Başkanı Dr. Yavuz Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise, Tetkik Hâkimi Kansu Kara tarafından "Cumhuriyet Savcısının Süreçteki Rolü, Çocuk Kaçırma Olaylarında Arabuluculuk Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği"; İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güveni Müsteşarlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Gökçen Türker tarafından "Sistemimizde Yapılması Gereken Düzenlemeler ve İyileştirmeye Yönelik Öneriler" ve Tetkik Hâkimi Tuğrul Uzun tarafından "AİHM’in Aile Hayatına Saygı Hakkı Açısından Çocuk Kaçırma Olaylarına Yaklaşımı" konulu sunumlar yapılmıştır.

Ayrıca, Genel Müdürümüz Dr. Harun Mert tarafından, Genel Müdürlüğümüzde çeşitli kademelerde görev yapmakta iken hâkimlik sınavını kazanan Soygül Yıldırım, Simay Fahriye Biçken, Harun Aykul ve Aydın Uçar'a plaket takdim edilmiştir.

.

 
 
 
   
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.