...::GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN DR. NURDAN OKUR VE BERABERİNDEKİ HEYETİN, 6-7 MAYIS TARİHLERİNDE MACARİSTAN KAMU YÖNETİMİ VE ADALET BAKANLIĞINA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ZİYARET::...

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürü Sn. Dr. Nurdan Okur başkanlığında bir heyet, cezaî konularda uluslararası adli yardımlaşmanın geliştirilmesi amacına yönelik olarak “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi”nin (European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters) uygulanmasına ilişkin edinilen tecrübelerin paylaşımı ile karşılaşılan sorunların çözümü, ceza alanında uluslararası adli yardımlaşmaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde karşılıklı fikir teâtisi ve bu alandaki gelişmelerin paylaşımında bulunmak amacıyla 6-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Macaristan Kamu Yönetimi ve Adalet Bakanlığını ziyaret etmiştir.

İkili ve teknik düzeyde yapılan görüşmelere, Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürümüz Sayın Dr. Nurdan Okur, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Levent Kurt, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Sayın Dr. Gonca Gülfem Bozdağ ve tercüman Sayın Mediha Işıtman katılmıştır.

Konuk heyet, Kamu Yönetimi ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Katalin Kiszely tarafından kabul edilmiştir. Teknik görüşmeler kapsamında; Macaristan Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası cezaî adli yardımlaşma konusunda Ülke uygulamalarına yönelik bilgi verilmiş, akabinde Türkiye mevzuatı ve uygulaması hakkında Sn. Dr. Nurdan Okur tarafından bir sunum yapılarak karşılıklı fikir teatisinde bulunulmuştur. Görüşmelerin ikinci gününde; konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına ve söz konusu içtihatlar çerçevesinde kaydedilen gelişmelere ilişkin sunumlar yapılmıştır. Dostane bir ortamda geçen görüşmelerde, iki ülke arasında cezaî konularda adli işbirliğinin geliştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması gayesine matuf olarak hazırlanan bir "Ortak Deklarasyon" imzalanmış ve bu bağlamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucu mutabık kalınan hususlar tutanağa bağlanarak, her iki ülke yönünden de irtibat yetkilisi belirlenmiştir.

 
   
 
   
 
   
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.