:::MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAYIN YÜKSEL KOCAMAN'IN BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, SOFYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN AVRUPA KONSEYİ ADALET BAKANLARI VE YARGI TEMSİLCİLERİ YÜKSEK DÜZEYLİ KONFERANSINA KATILDI :::

Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel Kocaman'ın başkanlığındaki heyet, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde gerçekleştirilen "Avrupa Konseyi Adalet Bakanları ve Yargı Temsilcileri Yüksek Düzeyli Konferansı"na katılmıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını sürdüren Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğiyle gerçekleştirilen Konferans kapsamında, 13 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinde kabul edilen "Üye Ülkelerde, Hukukun Üstünlüğünün Ön Koşulu Olarak Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığının Güçlendirilmesine Yönelik Avrupa Konseyi Eylem Planı" hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Konferansta, eylem planının yanı sıra; demokratik toplumda yargının rolü, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler, hâkimlerin bağımsızlığının korunması ve tarafsızlıklarının sağlanması ile kamuoyunun yargıya güveninin tesisi konularında Avrupa Konseyi yetkilileri ve çeşitli ülkelerin yüksek yargı temsilcileri tarafından sunumlar yapılmıştır.

Konferansa Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel Kocaman, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faris Karak ve Tetkik Hâkimi Sayın Yetkin Ergün ile birlikte Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcıları Sayın İbrahim Pektaş ve Sayın Musa Kanıcı iştirak etmişlerdir.

Konferans sonrasında, Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel Kocaman ve beraberindeki heyet tarafından, Sofya Büyükelçisi Sayın Süleyman Gökçe'ye anılan Büyükelçilikte bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 
 
   
 
 
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.