...:: YURTDIŞINDA BULUNAN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZİN
GÖREV BÖLGELERİNE VE ADRESLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ ::...
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesinde dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına tebligat usûlü düzenlenmiştir.

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6099 sayılı “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7. maddesi gereğince 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine “Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.” fıkrası eklenmiştir. 

Buna göre; yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına, o yerdeki Türkiye siyasî memuru veya konsolosu aracılığı ile yapılacak tebligatlarda, kazai merciler çıkarılmasını istediği her türlü tebligatı, Bakanlığımız aracı kılınmaksızın, doğrudan Türkiye’nin ilgili dış temsilciliğine gönderilebilecektir. Bu şekilde, Türk vatandaşlarına, Türkiye siyasî memuru veya konsolosu ya da bunların görevlendireceği bir memur tarafından tebligatın yapılıp yapılmadığı, bu merci tarafından düzenlenecek bir tutanak ile belgelendirilerek tanzim edilen evrak, doğrudan talep eden kazai mercie iletilecektir. Yeni düzenleme ile emek, zaman ve ekonomik kayıpların önlenmesi amaçlanmıştır. 

Yurtdışında bulunan dış temsilciliklerimizin görev bölgelerine ve adreslerine ilişkin bilgileri ekte sunulmuştur.
 
KONSOLOSLUK VE BÜYÜKELÇİLİK ADRESLERİ
GÖREV BÖLGELERİ
ALMANYA AMERİKA AVUSTRALYA
AVUSTURYA BELÇİKA FRANSA
HOLLANDA İSVİÇRE KANADA
 
*** Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Prensipler Daire Başkanlığından konuya ilişkin alınan 03.06.2011 tarihli ve 4956572 sayılı "Tebligat işlemleri / Yurtdışı temsilciliklerimizin yazışma adresleri" konulu yazısını gömek için tıklayınız...
 

 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.