1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 27 Aralık 2018 tarihli 30638 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" görüntülemek için tıklayınız..
"Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" başlıklı 68/1 Sayılı Genelge eklerinde yapılan değişikliklere ilişkin yazımızı görüntülemek için tıklayınız..
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 27 Aralık 2017 tarihli 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" görüntülemek için tıklayınız..
"Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri" başlıklı 63/3 Sayılı Genelge eklerinde yapılan değişikliklere ilişkin yazımızı görüntülemek için tıklayınız..
1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 24 Aralık 2016 tarihli 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" görüntülemek için tıklayınız..
1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan "26 Aralık 2015 Tarihli 29574 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslara dair tebliğ" görüntülemek için tıklayınız..
Türkiye'de bulunan büyükelçilik ve başkonsolosluklara muhatap olarak hazırlanan evrakın düzenlenmesinde dikkat edilecek hususları belirten yazımızı görüntülemek için tıklayınız.
Avustralya Sydney Başkonsolosluğu görev alanı için güncellenen tebligat masrafları konulu yazımızı görüntülemek için tıklayınız.
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına 7201 sayılı kanunun 25/a-son maddesi uyarınca doğrudan gönderilen tebligat taleplerinin, tebliğ yapılacak şahsın oturduğu adres itibariyle bağlı bulunduğu başkonsolosluğumuza gönderilmesi konulu yazımızı görüntülemek için tıklayınız..

Kod listesi için tıklayınız..
1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan "27 Aralık 2014 Tarihli 29218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslara dair tebliğ" görüntülemek için tıklayınız..
“Mavi kartlılara yurt dışında yapılacak tebligatlar" konulu yazımızı görüntülemek için tıklayınız...
Kanada'ya yapılacak hukuk tebligat işlemlerinde yatırılması gereken masrafı belirten yazımızı görüntülemek için tıklayınız...
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan “31 Aralık 2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışı Hukuk Tebligat ve Hukuk İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i görüntülemek için tıklayınız...
Avustralya'ya yapılacak hukuk tebligat işlemlerine ait çek düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları içeren 26/07/2013 tarihli "Avustralya Sidney Başkonsolosluğu Görev Alanı Tebligat Masrafları"; konulu yazımızı görüntülemek için…tıklayınız.
1965 tarihli Sözleşmenin 10/a maddesine göre yabancı ülkelerde mukim kişilere doğrudan posta yolu ile tebligat…tıklayınız.
İngiltere’ye yapılacak hukuk tebligat işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları içeren 12/04/2012 tarihli “İngiltere Tebligat İşlemleri” konulu yazımızı görüntülemek için…tıklayınız.
Avustralya’ya yapılacak hukuk tebligat işlemlerine ait çek düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları içeren 27/07/2012 tarihli “Avustralya Tebligat Masrafları” konulu yazımızı görüntülemek için …tıklayınız.
Almanya’ya Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesine göre yapılacak hukuk tebligat işlemlerinde konsolosluk görev bölgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları içeren 26/09/2012 tarihli “Tebligat Evrakının Tesliminde Yaşanan Sorunlar” konulu yazımızı görüntülemek için…tıklayınız. Ekleri görmek için tıklayınız.
Suudi Arabistan’a yapılacak hukuk tebligat ve istinabe işlemlerinde  dikkat edilmesi gereken hususları içeren 28/02/2013 tarihli “Suudi Arabistan / Adli Tebligat için Fihrist Uygulaması” konulu yazımızı görüntülemek için…tıklayınız. Ekleri görmek için tıklayınız ek-1 ,  tıklayınız ek-2.
Hollanda’ya Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesine  göre yapılacak  hukuk tebligat işlemlerinde konsolosluk görev bölgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları içeren 15/03/2013 tarihli “Hollanda Tebligat İşlemleri” konulu yazımızı görüntülemek için…tıklayınız.
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan “25 Aralık 2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışı Hukuk Tebligat ve Hukuk İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i görüntülemek için tıklayınız...
Ülkemiz tarafından 8 Mayıs 1962 tarihinde imzalanarak, 16 Eylül 1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle 29 Eylül 1985 tarihinde yürürlüğe giren “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin uygulanmasına ilişkin 01/03/2008 tarihli (68/1 sayılı) Genelge’nin 2 nolu ekinde yer alan Tasdik Şerhi, çok dilli apostil şerhi olarak değiştirilmiştir. Bundan sonra yapılacak işlemlerin çok dilli apostil şerhine göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Suriye Uyruklu Şahısların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi : Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Suriye uyruklu şahıslara ilişkin ölüm bildirimi evrakı anılan ülke Başkonsoloslukları yerine doğrudan Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmeli ve Bakanlığımıza bilgi verilmelidir.
Yabancı ölüm bildirimi işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız...
1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan “12 Aralık 2011 tarihli ve 28140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışı Hukuk Tebligat ve Hukuk İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i görüntülemek için tıklayınız...


Kanada'ya yapılacak hukuk tebligat işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları içeren 17/10/2011 tarihli “Kanada Hukuk Tebligat Masrafları" konulu yazımızı görüntülemek için tıklayınız...

“17 Aralık 2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yurt Dışı Hukuk Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i görüntülemek için tıklayınız...
Yurtdışında Bulunan Dış Temsilciliklerimizin Görev Bölgelerine ve Adreslerine İlişkin Bilgileri görüntülemek için tıklayınız...


7201
Sayılı Tebligat Kanunu'nun 25/A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Dışişleri Bakanlığının 2 Haziran 2011 Sayılı Yazısını görüntülemek için tıklayınız...
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.