FATF’in 40 tavsiyesi, karapara aklama, terörün ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile mücadeleye yönelik tedbirleri düzenleyen uluslarası standartları tanımlamaktadır. FATF’ın karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelenin standartlarını oluşturmak amacıyla yayınlamış olduğu ve ülke değerlendirmelerinde esas aldığı 40 Tavsiye Kararı ile bunlara ek olarak terörün finansmanı ile mücadele amacıyla getirmiş olduğu 9 Özel Tavsiye Kararı ; 2012 yılında revize edilerek, mevcut haliyle 40 Tavsiye Kararı altında toplanmıştır.

2009 yılında başlayan revizyon sürecinde, yeni ve gelişmekte olan tehditler ele alınmış olup tavsiyelerdeki gerekli istikrar ve kesinlik korunurken mevcut yükümlülüklerin bir çoğu açıklığa kavuşturulmuş ve güçlendirilmiştir. Ayrıca karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda yüksek riskli alanlara ilişkin yükümlülükler sıkılaştırılmış olup; bu yükümlülükler  nükleer silahların yayılmasının finansmanı, yolsuzluk ve vergi suçları (kaçakçılık) ile mücadeleye etki edecek şekilde genişletilmiştir.

Eski haliyle terörün finansmanına odaklanan tedbirlerin birçoğu, tavsiyelerin geneline yayılmış ve özel tavsiyelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, FATF Tavsiyelerinin C Bölümünde bulunan 5. Tavsiye (terörün finansmanının suç sayılması); 6. Tavsiye (terörizmin ve terörün finansmanına yönelik hedeflenen finansal yaptırımlar); ve 8. Tavsiye (kar amacı gütmeyen kuruluşların istismarının önlenmesine yönelik tedbirler) özellikle terörün finansmanı ile mücadele konusunda yoğunlaşmaktadır. FATF, ayrıca nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile mücadele etmek için, BM Güvenlik Konseyinin bu yöndeki çağrısı ile hedeflenen finansal yaptırımların tutarlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlayan yeni bir Tavsiyeyi (Tavsiye 7) de kabul etmiştir.

  • Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Politikaları ve Koordinasyon :
  • Karapara Aklama ve Müsadere
  • Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı
  • Önleyici Tedbirler
  • Tüzel Kişilerde ve Yasal Oluşumlarda Şeffaflık ve Gerçek Faydalanıcılık
  • Yetkili Makamların Yetki ve Sorumlulukları ve Diğer Kurumsal Tedbirler
  • Uluslararası İşbirliği
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.