FINANCIAL ACTION TASK FORCE( FATF) / MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ

1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kurulan Financial Action Task Force-FATF ( Mali Eylem Görev Gücü) ,  karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında hem ulusal hem de uluslararası alanda politikalar geliştiren ve bu politikaları destekleyen temel bir uluslararası organizasyondur. İlk başta, OECD bünyesinde karapara aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla oluşturulan organizasyon; 11 Eylül 2001 tarihinden sonra vizyonuna terörün finansmanı ile mücadeleyi de dâhil etmiştir. Günümüzde ise kaparapara aklama, terörün ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda faliyet gösteren FATF, bir süredir vergi suçları üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda kaçakçılık gibi ağır nitelikte vergi suçlarının tüm ülkelerde kara para aklanması konusunda öncül suç olarak kabul edilmesi yönünde çalışmalar yürütülmeye başlanılmıştır. FATF, ayrıca, uluslararası finansal sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla alandaki diğer uluslararası organizasyonlarla işbirliği halinde çalışarak, konuya ilişkin ulusal düzeydeki zayıf noktaları tespit etmeye de çalışmaktadır.

Ülkemizin de, 24 Eylül 1991 tarihinde üye olduğu FATF’nin halen; 34 ülke ve 2 bölgesel kuruluştan oluşan 36 üyesi bulunmaktadır . Ayrıca, FATF benzeri bölgesel kuruluşlar olan, MENAFATF, MONEYVAL, APG, GAFISUD organizasyonda “imtiyazlı üye” (associate member) sıfatına haizdir.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.