FATF faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütmektedir. FATF, her yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmektedir. Ayrıca FATF tarafından “Terörizmin Finansmanı Çalışma Grubu”, “AML/CFT Değerlendirmeleri ve Uygulama Çalışma Grubu”, “Tipoloji Çalışma Grubu”, ve “Geçici Grup” (Ad Hoc Group) toplantıları ile özel sektörle yürütülen toplantılar da düzenlenmektedir.

Üye ülkeler, karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından, FATF tarafından dönemsel olarak denetime tabi tutulmaktadırlar. “Karşılıklı Değerlendirme Süreci” olarak adlandırılan bu denetim şekli aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

-Değerlendirmeye tabi tutulan ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemini tanımaya yönelik olarak Kırk Tavsiye ve AML/CFT metodolojisine göre hazırlanan soru listesinin ilgili ülke tarafından cevaplandırılması,

-Diğer üye ülke temsilcileri ile FATF Sekreteryasından katılan yetkililerden oluşan FATF Değerlendirme heyetinin ülkeyi yerinde ziyaret etmesi (on site visit)
,
-Soru listesine verilen cevaplarının değerlendirilmesi ve yerinde ziyaret sonrası FATF tarafından hazırlanan ülke raporunun Genel Kurul toplantısında görüşülmesi .

Ayrıca, ülke raporunda tespit edilen eksiklikler,  iki yıllık dönemde gerçekleştirilen “Güncelleştirme” (Biennial Update) ve “Düzenli İzleme” (Regular Follow Up) ile takip edilmektedir. Takibe alınan üye ülke,  raporda belirtilen eksikliklerin giderme noktasında gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde aşamalı olarak birbirini takip eden yaptırımların uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır.

-FATF Başkanınca üye ülkedeki ilgili bakana tavsiyelere uyumsuzluğa dikkat çeken mektup gönderilmesi,

-İlgili ülkeye bu mesajı güçlendirecek yüksek düzeyde temsilcilerin gitmesi,        

-İlgili üye ülkenin tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirten bir bildiri yayınlanması

-Ülkenin, tavsiyelere uyum sağlayıncaya kadar FATF üyeliği askıya alınması

-Ülkenin üyeliğinin sona erdirilmesi
 
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.