FATF’ın sahip olduğu etkili izleme mekanizması nedeniyle üye ülkelerin, tavsiye kararlarına ilişkin eksikliklerini hızlı bir şekilde giderme yolunu tercih ettikleri görülmektedir. Bu etkiyi sağlayan en önemli araç, FATF Genel Kurulu’nda kabul edilen bazı kararların kamuoyuyla paylaşılması ve riskli kabul edilen ülkelere yönelik uygulanabilen yaptırımlardır. Bu kapsamda, herhangi bir ülkenin karaparayla ya da terörün finansmanıyla mücadelede ciddi eksikliklerinin olduğunun tüm dünyaya ilan edilmesi, o ülkenin prestiji ve ticari ilişkileri üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olmaktadır.
Bu itibarla FATF kriterlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkelere karşı üyeliğinin sona erdirilmesi yaptırım olarak uygulanabildiği gibi; diğer ülkeler tarafından aşağıda belirtilen yaptırımların da uygulanması söz konusu olabilmektedir:

-Finansal kuruluşları sıkı “müşterini tanı” tedbirlerini uygulamaya zorunlu tutmak,

-Finansal işlemlere ilişkin sıkı ilgili bildirim mekanizmaları veya sistematik bildirim başlatmak,

-Yaptırım uygulanan ülkenin bağlı kuruluş veya şube ya da temsilcilik kurmasına izin vermemek,

-Finansal kuruluşların yaptırım uygulanan ülkede şube veya temsilcilikler kurmasını yasaklamak,

-Yaptırım uygulanan ülke ile veya bu ülkede bulunan kişilerle yapılan iş ilişkilerini veya finansal işlemleri sınırlamak,

-Finansal kuruluşlarının, müşterini tanı sürecinin unsurlarını gerçekleştirilmesinde yaptırım uygulanan ülkede  yer alan finansal aracılara güvenerek işlem yapmasını yasaklamak,

-Finansal kuruluşları, yaptırım uygulanan ülkeden finansal kuruluşlarla olan muhabir ilişkileri gözden geçirme, değiştirme ya da gerekli durumlarda sonlandırmaya zorunlu tutmak,

-Yaptırım uygulanan ülkedeki finansal kuruluşların şube ve bağlı kuruluşları için arttırılmış denetim incelemeleri ve/veya dış  denetim yükümlülüklerini zorunlu tutmak,

-Finansal gruplar için yaptırım uygulanan ülkede  yer alan şubeleri ve bağlı kuruluşları konusunda arttırılmış dış denetim yükümlülüklerini zorunlu tutmak,

 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.