5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan Bakanlığımızın 2009-2014 Stratejik Plânına esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.
     

AMAÇ 1

Uluslararası adli yardımlaşmada ve insan hakları alanında kurumsal etkinlik ve kapasitenin artırılması.
Hedef 1
En çok adli ilişkimiz bulunan ülkelerle dört yıl içinde irtibat hâkimliği müessesesi ihdas edilmesi.

Hedef 2

Karşılıklı işbirliğini artırmak amacı ile beş yıl içinde daha fazla ikili ve çok taraflı sözleşmeye taraf olunması.
Hedef 3
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde hâlen Dışişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan savunma görevinin üç yıl içinde Genel Müdürlüğümüzce üstlenilmesi.
AMAÇ 2
Genel Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesi
Hedef 1
Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin tamamının beş yıl içinde, en az altı ay süre ile yurt dışı staj ve eğitim olanaklarından yararlandırılarak bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi.
Hedef 2
Şef ve Şube müdürü seviyesindeki genel müdürlüğümüz personelinin tamamının beş yıl içinde bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi amacıyla kısa süreli olarak yurt dışına gönderilmesi.
Hedef 3
Genel müdürlüğümüz personelinin tamamının kendi görev alanlarına ilişkin 3 yıl içinde hizmetiçi eğitimden geçirilmesi.
AMAÇ 3
Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen hizmet kalitesinin artırılması.
Hedef 1
Bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve farkındalığın arırılması için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde üç yıl içinde elektronik kütüphane kurulması.
Hedef 2
Diğer elektronik kütüphanelere iki yıl içinde erişim olanaklarının sağlanması.
Hedef 3
Genel müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin detaylı ve doğru bilgi sağlanmasına yönelik istatistik alınması amacyıla bir yıl içinde UYAP üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması veya buna imkân sağlayacak bağımsız bir yazılım yapılması.
Hedef 4
Genel Müdürlüğümüz web sayfasının bir yıl içinde daha etkin kullanıma imkân verecek şekilde güncellenmesi
AMAÇ 4
İş süreçlerinin basitleştirilmesi, hata oranlarının düşürülüp etkinliğin artırılması.
Hedef 1
Bir yıl içinde hata istatistiklerinin çıkartılması ve taşra ile paylaşılarak hata tekrarlarının, masraf ve emek kaybının önlenmesi.
Hedef 2
İş süreçlerinin yeniden gözden geçirilerek iş akışları içinde tekrar eden süreçlerin otomasyonuna ilişkin bir yıl içinde bir çalışma yapılması.
Hedef 3
Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin elektronik ortamda toplanarak Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin erişimine açılması.
Hedef 4
İki yıl içinde Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli yardımlaşma taleplerinin iletilmesi ve yerine getirilmesine yardımcı olacak irtibat savcılarının belirlenmesi ve bunlara düzenli olarak eğitim verilmesi.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.