GENEL MÜDÜRLÜK> BÜTÇE VE MALİ İŞLER BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Bütçe ve Mali İşler Bürosu;

  • Her yıl Genel Müdürlüğümüz Bütçesinin bütçe teklifini hazırlar,
  • Bütçe uygulama işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar,
  • Personelin maaş ve mesai ödemelerini yapar,
  • Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara ait üyelik aidatlarının ödemelerini yapar,
  • Temsil, tören giderleri ile ilgili satınalma işlemlerini yapar,
  • Genel Müdürlüğümüzün her türlü satınalma işlemlerini yürütür,
  • Genel Müdürlüğümüzde görevli personelin harcırah işlemlerini yapar,
  • Genel Müdürlüğümüze ait demirbaş malzemelerin, kayıt, zimmet, devir, hurdaya ayırma işlemlerini yapar ve bunlara ait kayıt işlemlerini düzenler,
  • Birimlerin kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını dağıtır,
  • Makam tarafından verilen diğer işleri yapar.

Bütçe ve Mali İşler Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü yönetiminde 4 memurdan oluşmaktadır.

 

 

 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.