GENEL MÜDÜRLÜK> ÇOCUK HUKUKU BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Çocuk Hukuku Bürosu Görevleri;

  1. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca, Velayet hakkının veya şahsi ilişki kurma hakkının ihlalinden önce mutat meskeni bir akit devlette bulunup, başka bir akit devlet topraklarına kaçırılan bütün çocuklar hakkında uygulama alanı bulmakta, sözleşme uygulama alanı bakımından vatandaşlık durumu önem taşımamaktadır. Bu sözleşme çerçevesinde Sözleşmeye taraf Ülkelerin Türkiye’den taleplerine ve Türkiye’nin de sözleşmeye taraf ülkelerden çocuk iadesi ve şahsi ilişki kurulması talepleri yerine getirilmektedir.
  2. Çocukların Velayetine ilişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin yeniden Tesisine ilişkin kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi uyarınca, velayete ilişkin bir kararın taraf başka bir Devlette tanınması veya yerine getirilmesine ilişkin Taleplerin büromuzca yerine getirilmesi,
  3. Vatandaşların bu konulardaki Bilgi Edinme, Başbakanlık Bimer dilekçeleri ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesindeki başvurularına cevap verilmesi şeklinde sayılmaktadır.

Başvurular Velayet veya Çocuk iadesi ayrım yapıldıktan sonra evveliyat bakılıp öncesi var ise ilgili dosyasıyla olmadığı takdirde yeni bir dosya açılıp ilgili Hakimine (Numaralandırma sistemi) takdim edilmesi ile başlatılır.
Her iki konuda da merkezi makam görevini Bakanlığımız yürütmekte olup bu görevi Bakanlığımız Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yerine getirdiğinden dosyaların işleyişlerinin aciliyeti sebebiyle Savcılık görüşmeleri telefon irtibatıyla kalemden sağlanmaktadır. Merkezi Makam yazışmaları da faks aracılığıyla yapılmaktadır.
Çocuk Hukuk Bürosu Kadrosu;

 Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 3  Memurdan oluşmaktadır.

 

 

 

 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.