GENEL MÜDÜRLÜK> HUKUK TEBLİGAT BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Hukuk Tebligat Bürosu Görevleri;

  1. Hukuk Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ve Noterliklerden gelen tebligat evrakının (varsa eksikliklerinin giderilerek) yurtdışında bulunan muhataplara tebliğ için ilgili Konsolosluk, Büyükelçilik ve Merkezi Makamlara gönderilmesi,
  2. Tebliğ için yurtdışına gönderilen ve Konsolosluk, Büyükelçilik, Merkezi Makamlarda işlem yapılarak cevabı gelen evrakın gerekli işleminin yapılarak, talep eden Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve Noterliklere bilgi verilmesi,
  3. Hukuk Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ve Noterliklerden gelen daha önce tebliğe gönderilip adreste bulunamayan veya adresi tespit edilemeyen muhataplara Konsolosluk ve Büyükelçilikler aracılığıyla ilanen tebliğ yapılmasının sağlanması, (ilanen tebliğ yapılacak gazetelerin araştırılarak ilan masraflarının sorulması, masrafın mahkemesine bildirilerek kabul edilmesi sonucu yayınlanmasını sağlamak) sonucunun Mahkemelere bildirilmesi,
  4. Yurtdışındaki Yabancı Mahkemelerden, Merkezi Makamlardan ve Dışişleri Bakanlığından gelen tebligat evrakının (varsa eksikliklerinin giderilerek) muhatabın adresinin bulunduğu Savcılığa tebliğ yapılmak üzere gönderilmesi,
  5. Tebliğ için Savcılıklara gönderilen evraka yapılan işlem sonucundan, tebliği talep eden Yabancı Mahkeme, Merkezi Makam ve Dışişleri Bakanlığına bilgi verilmesi,
  6. Tebligatla ilgili BİMER başvurularına yazı ile cevap verilmesi,
  7. E-posta ile gelen tebligatla ilgili sorulara yazı ya da e-posta ile cevap verilmesi,
  8. Tebligatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, Noterlikler ve Avukatların talepleri hakkında yazı ile görüş bildirilmesi şeklinde sayılmaktadır.

Hukuk Tebligat Bürosu Kadrosu;

 Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 şef yönetiminde  18  Memurdan oluşmaktadır.
 

 

 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.