GENEL MÜDÜRLÜK> PERSONEL VE İDARİ İŞLER BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Personel ve İdari İşler Bürosu Görevleri;

  • Personel işlemlerini yürütür, (Atama ve izin ile ilgili tüm iş ve işlemler)
  • Emeklilik işlemleri ve personelin özlük işlerini yürütmek, fazla mesai almaya hak eden personelin yazışmalarını yapar,
  • Bakanlığımız servislerinden yararlanamayan personele EGO otobüs kartlarının sağlanması ile ilgili yazışmalar ile UYAP1-DYS ile ilgili yazışmalar yapar,
  • Genel Müdürlüğümüze yanlış gelen evrakın ilgili birime intikalinin yapıldığı yazışmaları yapar,
  • Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu katların  bakım ve tamiratı ile ilgili iş ve işlemleri yapar, yaptırır,
Genel Müdürlüğümüze gelen veya giden yazıların tercümesinin yaptırılmasını sağlar.

Personel ve İdari İşler Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 memurdan oluşmaktadır.
 

 

 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.