GENEL MÜDÜRLÜK> SUÇLU İADE VE HÜKÜMLÜ NAKLİ BÜROSU

Suçlu İade Masasının Görevleri;
Suçluların iadesi işlemleri ikili anlaşmalar veya “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” (SİDAS) hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir.

Buna göre Suçlu İade ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından,
-Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları ülkeden geri verilmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen geri verme evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönderilmekte,

-Aynı şekilde Türk vatandaşı olmayan şüpheli, sanık veya hükümlülerin geri verilmesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen geri verme evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karşılanması sağlanmakta,

-Yurtdışında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen şahısların, Ülkemize geri verilmesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen İnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan  “Kırmızı Bülten” (Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması, Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla,
1 yıl süreyle geçerliliği olan “difüzyon mesajı” yayımlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta,

-Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kişilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır.

Hükümlülerin Nakli Masasının Görevleri;

Yabancı bir devlette suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilen Türk vatandaşlarının bakiye cezalarının Ülkemizde ve aynı şekilde Türkiye’de suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yabancıların bakiye cezalarının vatandaşı olduğu ülkede infazı için gerekli işlemler ilgili sözleşmeler hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. (3002 dayılı Kanun)

Yabancı Uyruklular Masası Görevleri;
Herhangi bir suç nedeniyle Ülkemiz Adli Makamlarınca tutuklanan ve tahliye edilen kişilere ilişkin bilgiler bu masa arşivinde toplanmakta ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili kurumlara iletilmektedir.

Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu Kadrosu;
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 şef  yönetiminde 7 Memurdan oluşmaktadır.

 

 

 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.