GENEL MÜDÜRLÜK > HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM MASASI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Masasının Görevleri;
-Kamunun bilgilendirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
-Genel Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki meclis soru önergelerinin cevaplandırılması,
-Genel Müdürlüğümüz Faaliyet raporlarının hazırlanması,
-Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlere ve toplantılara ilişkin Salı ve Cuma günleri Müsteşarlık Makamına rapor sunulması,
-Bakanlığımızın diğer Birimlerinden ve dış kurumlardan istenilen görüş yazılarının cevaplandırılması,
-Yönetmelik, Tüzük ve Kanun Tasarıları hakkında görüş bildirilmesi,
-BİMER ve bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması,
-Yazılı ve görsel medyada görev alanımıza giren hususları takip ederek ilgililerin bilgilendirilmesi ve bilgi notlarının ilgili makama arz edilmesi,
-AB ilerleme raporu ve diğer uluslararası raporlarda Genel Müdürlük görev alanına giren hususların raporlanmasının sağlanması,
-Web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile kurumumuz faaliyetlerinin tanıtılması,
- Bülten ve broşür hazırlayarak kurumumuz faaliyetlerinin tanıtılması şeklinde sayılmaktadır.

 

 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.