GENEL MÜDÜRLÜK > YURT DIŞI ADALET MÜŞAVİRLERİ

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında 12 Nisan 2012 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolünün ardından kurumumuz nezdinde 2012 yılında kurulmuştur.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında 12 Nisan 2012 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Büyükelçiliklerimizde görevlendirilen adalet müşavirlerine ait görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

  1. 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yazılı görevlerden yurtdışına terettüp eden iş ve işlemlerin yürütülmesine katkı vermek;
  2. Görev yapılan ülke ile uluslararası hukukî ve cezaî adli işbirliğinin, etkili, sağlıklı ve süratli biçimde yürütülmesine yardımcı olmak;
  3. Görev yapılan ülkede adalet alanında düzenlenen ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılarda Adalet Bakanlığını temsil etmek;
  4. İki ülke Adalet Bakanlıkları ve adlî kurumları arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlamak;
  5. Görev yapılan ülkenin, özellikle ülkemizi ilgilendiren konulardaki ulusal mevzuatını yakından takip etmek ve güncel gelişmelerden Adalet Bakanlığını haberdar etmek;
  6. Görev çevresinde bulunan uluslararası kuruluşların, Adalet Bakanlığının görev alanına giren konularda ve yargıyı ilgilendiren, özellikle hukukun üstünlüğü ve insan hakları, suçla mücadele, uluslararası adlî işbirliği alanlarındaki toplantılarına ve faaliyetlerine katılmak, bunları takip ve merkeze rapor etmek; Bu toplantılara Adalet Bakanlığınca katılım sağlandığında, toplantıya katılan Bakanlık temsilcileri ile toplantıya ve ilgili faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunmak, böylece bu uluslararası kuruluşlarda Bakanlığın uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine ve Bakanlığımızın aktif temsiline katkıda bulunmak;
  7. Nezdinde görev yapılan uluslararası kuruluşların ve diğer muhatapların ülkemizdeki yargı alanında gerçekleşen gelişmeler ile ilgili olarak bilgilendirilmesine katkı sağlamak;
  8. Görev yapılan ülkede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hukukî bilgilendirme toplantılarını Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızla koordinasyon halinde gerçekleştirmek;
  9. Görevli bulunulan dış temsilciliğimizde yapılan noterlik, adlî ve idarî tebligat vb. hukukî ve adlî işlemlerle ilgili temsilcilik çalışanlarına gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermek;
  10. Adalet Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
Diğer taraftan, aynı Makam Olur'u ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde, Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimizde ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizde görevlendirilen adalet müşavirleri açısından; yukarıda belirtilen görev tanımlarının, görevlendirildikleri kuruluşların görev alanları ile sınırlı bulunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.