...:: OECD ÇALIŞMA GRUBU ::...

GENEL

OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi ile getirilen hükümlere uyum sağlanması ve bu hükümlerin etkili bir şekilde uygulanması uluslararası yolsuzlukla mücadelede kritik bir öneme sahiptir. Sözleşmeye taraf olan bütün ülkeler ulusal mevzuatlarında yabancı kamu görevlisine rüşvet verilmesini suç olarak düzenlemek ve bu suçla mücadelede Sözleşme ile getirilen hükümlere uyum sağlamak ve uygulamakla yükümlüdürler.

Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesini ve bu çerçevede; yabancı bir ülkede, ticari iş ilişkileri çerçevesinde yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilerin, bu eylemleri nedeniyle vatandaşı oldukları ülkede cezalandırılmalarını öngören bu Sözleşme uyarınca, bir “Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu (WGB)” kurulmuş ve taraf ülkelerin temsilcilerinden oluşan bu Çalışma Grubu, Sözleşme'nin uygulanmasını denetlemek amacıyla taraf ülkelerin mevzuat yapılarını ve bu suça ilişkin idari ve adli düzenlemelerini denetlemeye başlamıştır.

 Sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ülkeler bu inceleme sürecinin bir parçası olmayı kabul etmektedirler.

Sözleşmeye uyum, uluslar arası camiada ülke prestiji ve ülkenin yolsuzluk algılamaları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. Bu nedenle, bu sözleşmenin uygulaması ile görevli birimlerin ülke değerlendirilmelerinde değerlendirmecilere ülke uygulamasını en iyi şekilde aktarması büyük önem kazanmıştır. Uygulamanın yanında, yapılan uygulamaların ilgililere aktarımı da büyük önem taşımaktadır. Bu yapılamadığı takdirde, ülke olduğundan daha kötü bir şekilde değerlendirme raporlarına yansımakta, uluslar arası alanda hak etmediği bir yerde gözükmektedir.

ÜYE ÜLKELER >> http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm

 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.