...:: FAYDALI LİNKLER ::...

ULUSLARARASI KURULUŞLAR:

OECD Yolsuzlukla Mücadele Ana Sayfası

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/

OECD Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetle Mücadele Türkiye  Sayfası

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/turkey-oecdanti-briberyconvention.htm

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Ana Sayfası

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Ana Sayfası

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

Uluslararası Şeffaflık Örgütü

 http://www.transparency.org/

İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Bankacılık Etik İlkelerine Ulaşılabilir

http://www.tbb.org.tr/turkce/iyiuygulamalar/etikilkeler.doc

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu

http://www.etik.gov.tr/Default.aspx

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
http://www.sanayi.gov.tr/

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
http://www.deik.org.tr/

Ekonomi Bakanlığı
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=index&CFID=8064640&CFTOKEN=95735782

Hak İş Konfederasyonu
http://www.hakis.org.tr/

Hazine Müsteşarlığı
http://www.hazine.gov.tr/default.aspx?nsw=OAa+264VIos=-H7deC+LxBI8=

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/default.aspx

Kalkınma Bakanlığı
http://www.kalkinma.gov.tr/Kalkinma.portal

Kamu İhale Kurumu
http://www.ihale.gov.tr/

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı     
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx

Maliye Bakanlığı
http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
http://www.oib.gov.tr/

Sermaye Piyasası Kurulu
http://www.spk.gov.tr/

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
http://www.tisk.org.tr/

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD),
http://www.tusiad.org.tr/

Türkiye İhracatçılar Meclisi
http://www.tim.org.tr/tr/

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

MAKALELER

Türk Vergi Hukukunda İki Kilit Kavram: İhbar ve Şikayet” isimli makale;
http://www.alomaliye.com/2007/vahit_yasar_ihbar_sikayet.htm 
Yabancı Kamu Görevlilerine uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvet verilmesi suçuna ilişkin makaleler:
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale.htm  
“OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi Ve Türkiye’ye Yansıması” Hasan Aykın ve Şerife Avcı
http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/Sayi29/dergi-OECD%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20makale%2020%2002%202007%20(2).pdf

“Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Bağlamında Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu Ve Etkin Pişmanlık Sorunu” Abdullah Cebeci

http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi30/cebeci.pdf

 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.