4857 sayılı İş Kanununun “feshin geçerli bir sebebe dayandırılması” başlıklı 18’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, bu fıkrada sayılan sebeplere bağlı olarak işveren tarafından gerçekleştirilen fesih işleminin, geçerli fesih olmayacağı belirtilmektedir.

Anılan fıkranın (c) bendi gereğince, işçinin “Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak” eylemi nedeniyle işten çıkarılması geçerli bir sebep değildir.

Bu nedenle, yabancı kamu görevlisine rüşvet verdiği şüphesini taşıyan işveren hakkında, Genel Müdürlüğümüze ait internet sayfasında yer alan http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/oecd/GenelBilgi.html adresindeki  “Alo İhbar Hattı” butonundan Bakanlığımıza ihbarda bulunulması, herhangi bir adli veya idari makama başvurulması veya bu hususta başlatılmış sürece katılım sağlanması nedeniyle iş akdinin feshi mümkün bulunmamaktadır. Aksi durumda, işverenin feshi “geçersiz fesih” teşkil etmektedir.

Bu durumda, iş akdi feshedilen kişi, özellikle “geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları” başlığını taşıyan 4857 sayılı İş Kanununun 21’inci maddesinde güvence altına alınan hak ve başvuru yollarına sahip olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

 

UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.