...:: ULUSAL MEVZUAT ::...
A. 1982 ANAYASASI

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


B. KANUNLAR

1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

2.(5271) Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu


3.(5190) sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun

4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

5. 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde Gerekçeleri ve   Kanun Hakkındaki Komisyon Raporu

6. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun


7. 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu

8. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

9. 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu

10. 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun


11. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu

12. 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun


13. 5187 sayılı Basın Kanunu

14. 5253 sayılı Dernekler Kanunu

15. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu


16. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

17. 442 sayılı Köy Kanunu


18. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun


19. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu

20. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu


21. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu


22. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

23. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

24. 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu


25. 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu

C. YÖNETMELİKLER

1. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

2. Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

3. Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.