...:: ULUSLARARASI MEVZUAT ::...
A. AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ
 1. Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi (European Convention on the Suppression of Terrorism)

 2. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması , Ele Geçirilmesi Ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Karapara) (Convention On Laundering,Search, Seizure And Confiscation Of The Proceeds From Crime)

 3. Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi)

 4. Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptı ve Müsadere Edilmesi Hakkında Sözleşme (Strasbourg Konvansiyonu)

B. AVRUPA BİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİ

A. Aklama Suçu

 1. a.2005/60 EC sayılı AB Direktifi [İngilizce]

  b.2001/97/EC numaralı Karaparanın Aklanmasında Mali Sistemin Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 91/308/EEC numaralı Direktifte Değişiklik Yapılması Hakkında Direktif

  c.1991/308/EEC numaralı Karapara Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi

B. Terörizmin Finasmanı

 1. 2005/60 sayılı AB Direktifi (English)

C. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ

1. Birleşmiş Milletler Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme

2. Birleşmiş Milletler Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme

3. Birleşmiş Milletler Diplomatik Temsilcilikler de Dahil Olmak Üzere, Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı
İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme

4. Birleşmiş Milletler Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme

5. Uçaklarda İşlenen Suçlar Ve Diğer Eylemler Hakkında Sözleşme

6. Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme’ye ek 24 Şubat 1988 tarihinde Montreal’de imzalanan protokol

7. Nükleer Materyallerin Fiziki Korunmasına ilişkin Sözleşme

8. Deniz Taşımacılığında Yasaya Aykırı Eylemlerin Ortadan Kaldırılması Hakkında Sözleşme

9. Kıta Sahanlığı Üzerine Yerleştirilmiş Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol

10. Plastik Patlayıcıların Tanımlanabilir Biçimde İşaretlenmesi Sözleşmesi

11. Terörist Bombalama Eylemlerinin Önlenmesi Sözleşmesi

12. Aklama Suçu

a. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu)
b. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu)

13. Terörizmin Finansmanı

a. BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme

D. ULUSLARARASI  BAZI SÖZLEŞMELER
 1. Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme

 2. Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme

 3. Terörizmin Bastırılmasına (Suppression) Dair Avrupa Sözleşmesi

 4. Terörizmin Bastırılmasına (Suppression) Dair Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
 
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.